Kundeservice: 35102419 (09:00-15:30)

Prisjusteringer

Prisjustering - 1 Desember 2022

Både PostNord og Bring vil gjennomføre en ny prisjustering fra 01.12.22. Justeringen skyldes at kostnadene på produkter, tjenester samt rentehevinger reduserer investeringsmulighetene blant våre underleverandører.

Dette sammen med etterslep på drivstoffkostnader på et høyt nivå, og høstens lønnsoppgjør, gjør at Pakkepost må foreta en prisjustering.

Generell prisvekst hos Bring og PostNord er fra 4,5 - 9%. Vi vil derfor legge oss på ca 4% økning på alle fraktsatser og gebyrer for å holde økningen så lav som overhodet mulig for våre kunder.

 

Kraftig prisøkning på deler og høyere rente

Prisveksten har hatt et overraskende høyt tempo fra August. Bransjen blir hardt rammet av denne, både på nye biler og på deler. Mange transportører har også lånefinansiert bilparken sin. Den kraftige rentehevingen påvirker dem i stor grad. I tillegg er prognosene at nye rentehevinger vil komme og forverre situasjonen ytterligere og øke presset i markedet ytterligere.

Sjåførmangelen vedvarer

Sjåførmangelen som markedet har opplevd siden februar, vedvarer. Tilgangen på utenlandske sjåfører er lav, samtidig som det det norske arbeidsmarkedet fortsatt er stramt. Lav arbeidsledighet og rekordhøyt antall ledige stillinger reduserer muligheten for rekruttering av nye sjåfører i Norge. Denne markedssituasjonen resulterer i lite fleksibel kapasitet, noe som igjen gjør lønnsforhandlingene hardere.

Sjåførmangelen er en stor bekymring blant våre leverandører, og våre avdelinger over hele landet mottar prisøkninger fra underleverandører. PostNord sitt arbeid med å bygge opp egen kapasitet, både på bilpark og sjåfører er godt i gang. Effekten av dette vil vi forhåpentligvis se om noe tid. Det vil ikke redusere kostnadene, men øke leveringssikkerheten vår.

Kostnadskutt ikke nok

PostNord og Bring har gjennomført et kostnadskuttprogram siden nyttår. Dette har blitt intensivert ytterligere denne høsten. Tiltak har dessverre ikke vært tilstrekkelig for å kompensere for den situasjonen vi opplever. Derfor er det nødvendig å gjennomføre en ytterligere prisøkning fra 01.12.22.

 

  

Har du ikke konto? Registrer deg

Logg inn