Pakkepost.no - Bookingtjeneste for billig frakt - Prisjusteringer

Kundeservice: 35102419 (09:00-15:30)

Prisjusteringer

Ekstraordinær prisjustering hos Bring og PostNord 1. juni

Pakkepost AS er derfør nødt til å øke prisene på enkelte av våre produkter. Foreløpig vil dette kun gjelde PostNord Medium og Pakkepost Norge S.


Justeringen skyldes flere faktorer. De viktigste faktorene er:
• Økning i kapitalkostnader
• Generell kostnadsvekst i markedet
• Mangel på kapasitet av transportører
• Innføring av EUs mobilitetspakke 

Økt prisnivå

Den generelle kostnadsveksten rammer også vår bransje. Med økende inflasjon på mellom 3-4%, samt kapitalkostandsvekst på ca. 12% i fjor og forventet økning på ytterligere 10-15% i år, påvirker dette bærekraften innen transportbransjen. Kostnader på kjøretøy, reservedeler og containere øker i takt med inflasjonen vi opplever. Prisen på lastebiler har økt med over 30 % siden 2020, og dekkprisen med opptil 50%.

Statlige avgifter

Flere av våre underleverandører som har fått utsatt innbetaling av statlige avgifter under pandemien, f.eks. merverdiavgift, får nå økende betalingsproblemer når disse nå må innbetales. Kombinasjonen av kostnadsveksten og statlige regninger truer forsyningssikkerheten i Norge, og er en viktig faktor som påvirker prisnivåene i markedet.

Mindre tilgjengelig materiell og sjåfører

Krigen i Ukraina førte umiddelbart til at kapasiteten på både materiell og sjåfører ble redusert i Europa. Denne situasjonen har ikke endret seg. Derfor opplever vi over hele Europa en mindre tilgang på kapasitet og dermed økte priser. Det er sannsynlig at situasjonen vil vedvare over lengre tid.

Strengere regler

Innføringen av den siste delen av mobilitetspakken i EU og EØS er et godt virkemiddel for å sikre bedre vilkår for sjåførene, med innskjerping av kabotasjeregelverket og at lønnen må følge nivået i landet hvor transporten utføres. Dette vil øke kostnadene til alle transportører. Endringen vil føre til at det blir mindre attraktivt å kjøre i Norge og Norden, og dermed presse kostnadene ytterligere.

I Pakkepost har vi i tillegg til å redusere kostnader der vi kan, også hjulpet våre underleverandører ved å innføre en ekstraordinær kompensasjon for økning av dieselkostnad fra 1. mars i kombinasjon med økte forskuddsbetalinger. Dette for å sikre forutsigbarhet for deres leveranser til oss og dere som kunder. Vi vil fortsette med det, så lenge det er nødvendig.

Med alle kostnadsreduserende tiltak vi har gjennomført og planlegger er det likevel nødvendig å gjennomføre en ekstraordinær prisøkning fra 1. juni 2022. Prisøkningen gjelder kun på enkelte av våre produkter.

 

 

Har du ikke konto? Registrer deg

Logg inn