BetingelserPakkepost.no
Bilde ikke angitt

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard avtalevilkår for forbruker- og bedriftskjøp av
frakt- og distribusjonstjenester over Internett. Vilkårene kan endres uten nærmere varsling og gjelder på tvers av mulige kanaler og websider som en pakke fra pakkepost kan bookes via.


1. Avtalen
Fraktavtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken. Avtalen gjelder for Bring sine frakttjenester. Valgt tjeneste fremkommer tydelig gjennom kjøpsprosessen. 
For mer info om Bring sine vilkår: https://www.bring.no/vilkar


2. Partene
Selger
Firmanavn: Pakkepost AS
Kontaktadresse: Mælagata 58, 3716 Skien
E-post: post@pakkepost.no
Telefonnummer: 35102419
Organisasjonsnummer: 924490845mva

Kjøper er den person som foretar bestillingen.


3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er i NOK, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

4. Leverandørens forpliktelser
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren og følgende forpliktelser gjelder overfor avsender:
- Bekreftelse for at pakken er sendt gjennom sporingslogg for pakke via Bring
- Frakt av pakke ihht avtale via Bring

Forhold leverandøren ikke er ansvarlig for:
- Avsender må forsikre seg om at pakken er forsvarlig emballert, og eventuelle skader under transport som skyldes mangelfull emballering er avsenders ansvar.
- Leverandøren er kun en tredjepartsleverandør for frakten, og kan ikke holdes ansvarlig for andre parters håndtering av forespørsler, krav om bytte, heving, refusjon eller skader under frakt e.l.


5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.


6. Betaling
Pris avsender betaler for frakt vises etter innlogging og i siste steg for betaling under bestillingsflyten. Vi har kun kortbetaling, og både debit og kredittkort kan benyttes, samt VIPPS. Alle kortopplysninger SSL krypteres og håndteres av tredjepartsleverandør Bambora, noe som betyr at sikkerheten er god og at det kun er Bambora som har tilgang til din kortinformasjon. 
Ved å kjøpe frakt fra Pakkepost AS godkjennes samtidig at det sendes faktura for etterfakturering vedrørende feilbestilt frakt pr mail med pdf og/eller ehf.
6.1 Ekstra betaling, (brudd ved bestilling mot faktisk størrelse)
Ved oppgitt feil mål og vekt ved bestilling som gjør at kostnaden for pakken øker under sending, vil mellomlegget + straffegebyr på 79,- og fakturagebyr bli etterfakturert kunde. Returfrakt ved ikke avhentet pakke vil bli etterfakturert kunde ihht gjeldende retursatser.
Pakkepost.no sender via Bring sitt landsdekkende system. Alle pakker, både pakker via Pakkepost eller Bring direkte blir kontrollmålt på Bring sin terminal for standardiserte målesystemer. Kontrollmåling blir oppdatert i din pakkesporing på Min Side, når pakke har gått gjennom terminal. Hvis mål ikke stemmer med fraktsats man har kjøpt, blir man etterfakturert for mellomlegg + straffegebyr. Pakkepost AS må forholde seg til Bring sine målinger på alle pakker som sendes, og ved innvendelser på Bring sine kontrollmålinger må det dokumenteres med bilder som viser mål og vekt på pakke.


7. Kundeservice

Vår kundesupport er åpen Mandag til Fredag fra kl 09:00-15:30 (Lunsj fra 11-12) på tlf 35102419

Du kan også sende oss en mail på post@pakkepost.no

Du kan spore pakken din med Bring her: https://sporing.bring.no/sporing/

 

For alle henvendelser om sporing må Bring kontaktes direkte. Dette kan du gjøre her:

https://www.bring.no/kundeservice/kontakt-oss


8. Erstatning for tap, skade eller forsinkelse
Leverandørens ansvar for en pakke opphører nå sendingen er utlevert til mottaker, stilt til mottakers rådighet eller returnert og tilbakelevert avsender.
Merk at ved pakkesending gjelder til enhver tid gjeldende vilkår for erstatning hos Bring: https://www.bring.no/vilkar

Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som oppstår som konsekvens av det man må kunne forvente gjennom normal transporthåndtering, herunder, men ikke avgrenset til:

  • Feil eller forsømmelse fra den skadelidtes side
  • Sendingens beskaffenhet
  • Mangelfull emballasje
  • Forhold og følger som Leverandøren ikke kunne unngå eller avverge (Force majeur).

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, slik at emballasjen må være solid og tilpasses det gods som skal fraktes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall skal være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at det er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten


9. Reklamasjon, klager og forsikring
For reklamasjon og klager må henvendelser sendes til support@pakkepost.no 
Reklamasjonsfristen er 7 kalenderdager fra leveringsdato. Det er kundens eget ansvar å levere inn pakker på riktig innleveringssted. Pakkepost AS er ikke ansvarlig for pakker levert til feil transportør.
Forsikring både via Bring og PostNord er i henhold til Bring og PostNord sine vilkår der det er vegtrafikkloven som er gjeldende. Standard forsikring er 17 DCR pr. kg. reell vekt. 1 DCR = ca. 10-12 kr
For pakker med høy verdi anbefales det å tegne egen vareforsikring.
For sendinger til utland gjelder FedEx sine egne vilkår for forsikring.

10. Ekskludering
Pakkepost AS kan ved mistanke om forsettlige, vesentlige og gjentatte misbruk ekskludere personer og firma fra tilgang til vår tjeneste.


Om
Kontakt
Har du ikke konto? Registrer deg

Logg inn